Medlemsavgift 2020

Utvalda

Medlemsavgiften i VRK för år 2020 är oförändrat 200 kr. Betala gärna medlemsavgiften nu så har du en utgift mindre vid jul! VRK:s plusgiro är 38 15 01-6 Glöm inte att ange anropssignal i betalningsmeddelande.